Tjänster

Avfallshantering

Vi tar hand om ditt avfall. Med värnan om miljön och med förstklassig logistik hanterar vi våra kunders avfallsbehov på bästa möjliga sätt. Med oss är ert avfall i trygga händer, där våra kunder inte bara sparar tid och pengar, de bidrar även till en bättre miljö.

Vi använder oss av miljögodkända fordon, och för oss handlar allting om att hantera avfallsbehov på bästa möjliga sätt som är till fördel för kunden.

Maskin- och materialtransport

Från A till Ö. För oss är ingenting omöjligt. Vi fraktar allt ifrån material till maskiner. Av erfarenhet, gedigen kunskap och väloljad service, behöver ni inte vara oroliga för att vi inte transporterar med rätt sorts verktyg och miljötänk.

 Våra kunder behöver inte tänka på någonting. Vi tar hand om era transporter – till rätt pris och i rätt tid.